Elektrikerns vardag

Välkommen till en elektrikers vardag Morgonen En elektrikers vardag börjar på kontoret. De som vet vad de har att göra tar bara en kaffe, småpratar lite med kollegorna och beger sig sedan iväg mot dagens äventyr. För några andra behövs…